Informujemy, że Lingualand jako Licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny SWEDEX przeprowadza w sesji czerwiec 2016  egzaminy międzynarodowe z języka szwedzkiego na poziomach A2, B1 i B2 w skali CEFR.

Termin sesji egzaminacyjnej – część ustna i pisemna: 24 czerwca 2016.

Opłata egzaminacyjna wynosi:

750 zł dla poziomów A2 i B1

780 zł dla poziomu B2

ZAPISY:

 • Rejestracja kandydatów na egzamin prowadzona jest przez biuro Lingualand do 10 czerwca 2016.
 • Przy zapisie należy:
   • wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj)
   • załączyć kserokopię ważnego paszportu lub dowodu  osobistego
   • dokonać wpłaty za egzamin gotówką, kartą lub dostarczyć potwierdzenie przelewu bankowego

Dane do przelewu: Szkoła Języków Obcych Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków
konto: 03 1240 4533 1111 0010 6628 4036

tytułem: opłata egzaminacyjna Swedex A2/B1/B2; imię i nazwisko kandydata

 UWAGA:

 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Czas oczekiwania na wyniki i certyfikaty: 6-7 tygodni od daty egzaminu

PRZYGOTOWANIE

 • Przygotowanie do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w dodatkowym kursie. Program kursów języka szwedzkiego w Lingualand jest dostosowany do wymagań egzaminacyjnych SWEDEX.
 • Dla kandydatów zapisanych na egzamin będą organizowane warsztaty egzaminacyjne poświęcone przygotowaniu do każdej części egzaminu. Udział w warsztatach jest nieobowiązkowy i bezpłatny.
 • Terminy warsztatów egzaminacyjnych prześlemy mailowo kandydatom po zakończeniu rejestracji na egzaminy.

Opis egzaminów i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie:

https://www.lingualand.pl/centrum-egzaminacyjne/swedex/

Przykładowe egzaminy można pobrać ze strony Folksuniversitetet w Göteborgu – instytucji odpowiedzialnej za egzaminy Swedex (zakładka ‘mock exams’):

http://www.folkuniversitetet.se/swedex

 

Serdecznie zapraszamy do zdawania egzaminów w Lingualand.