KURSY OGÓLNE JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Lingualand w Krakowie oferuje program kursów ogólnych z języka rosyjskiego na poziomach R1, R2, R3 i R4 – od poziomu od A1 do B2 w skali CEFR. Każdy poziom zaawansowania z języka rosyjskiego to dwa semestry nauki. Wszystkie kursy rosyjskiego realizujemy wykorzystując nowoczesne podręczniki rosyjskie bazujące na podejściu komunikatywnym.

Słuchacze rozpoczynający w naszej szkole naukę rosyjskiego na poziomie początkującym A1 nie tylko uczą się pisania i czytania nowego alfabetu oraz wymowy, ale już od pierwszych zajęć ćwiczą proste dialogi i zwroty. Również na kolejnych poziomach kładziemy duży nacisk na mówienie, nie zaniedbując jednak takich umiejętności jak pisanie maili, listów, krótkich tekstów czy rozumienia ze słuchu. Ważnym elementem kursu jest też  rozwijanie słownictwa oraz utrwalenie przydatnych struktur językowych.

Poziomy języka rosyskiego w skali CEFR

A1 – R1 16
A2 – R2 30
B1 – R3 50
B2 – R4 68
C1 – R5 84
C2 – R6 100

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

pln 115 / 12560 minut
  • 115 pln – lektor polski
  • 125 pln – native speaker
  • Pakiet początkowy: 15 godzin