Zapewniamy wysoką jakość nauczania potwierdzoną znakiem jakości oraz pozytywną opinią tysięcy Słuchaczy

  • Zapisując się do Szkoły języków obcych Lingualand masz pewność, że wszyscy lektorzy posiadają wysokie kwalifikacje i są zobligowani do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności na szkoleniach zewnętrznych oraz udziału w naszym wewnętrznym programie szkoleniowym.
  • Praca lektorów, programy nauczania, organizacja kursów są regularnie poddawane zewnętrznym audytom systemu zarządzania jakością.
  • Wszystkie kursy w Lingualand objęte są nadzorem naszego działu metodycznego, a praca lektorów podlega regularnym hospitacjom.
  • W Lingualand funkcjonuje system badania jakości usług i zadowolenia klienta – dotyczy on nie tylko nauczania, ale także standardów obsługi Klienta. W każdym semestrze słuchacze oceniają nas w anonimowych ankietach -ich wnikliwa analiza ankiet pozwala nam lepiej spełniać oczekiwania słuchaczy.
  • Certyfikat jakości to także gwarancja dobrej organizacji kursów oraz uczciwej i przejrzystej polityki wobec Klienta.
  • Linie programowe kursów opracowane przez Lingualand są zgodne z Common European Framework of Reference (CEFR) Rady Europy

Postaw na szkołę z prawdziwym znakiem jakości!