Zobacz jak dbamy o Twoje postępy na kursach językowych w Lingualand

  • W każdym semestrze uczestnik kursu otrzymuje od lektora raport postępów z opisową oceną dotychczasowych osiągnięć i wskazówkami do dalszej nauki.
  • Zajęcia w małych grupach zapewniają indywidualne podejście do każdego słuchacza i ścisłe dostosowanie kursu do jego potrzeb i zainteresowań. Lektorzy z kolei mają możliwość stałego monitorowania postępów i motywowania słuchaczy.
  • Istotnym atutem jest też możliwość stałego kontaktu z lektorem na bezpłatnych konsultacjach w szkole lub przez Internet (e-konsultacje). Nasi lektorzy chętnie służą pomocą w przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z materiałem omawianym na zajęciach. Również, gdy opuścisz zajęcia możesz liczyć na pomoc lektora w nadrobieniu zaległości.
  • W trakcie semestru przeprowadzamy testy kontrolne, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki.
  • Każdy semestr kończy się egzaminem, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania
  • Po ukończeniu każdego poziomu nauki, słuchacze otrzymują Certyfikat LinguaLand, który jest potwierdzeniem znajomości języka na danym poziomie zaawansowania w odniesieniu do skali CEFR Rady Europy.
  • Certyfikat LinguaLand wydawany jest po ukończeniu każdego poziomu zaawansowania (zwykle po 2 semestrach nauki) na podstawie: semestralnych raportów postępów przygotowanych przez lektora,wyników testów kontrolnych (2 w semestrze), wyniku testu końcowego po każdym semestrze, oraz frekwencji na zajęciach – minimum 75%