Osoby, które planują zdawanie egzaminu LCCI Level 3 lub LCCI Level 4 zapraszamy do udziału w treningu egzaminacyjnym. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się ze strukturą i specyfiką egzaminów i przećwiczą rozwiązywanie poszczególnych zadań egzaminacyjnych. Trening prowadzi Katarzyna Rembiasz, lektorka z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu angielskiego w biznesie i przygotowywaniu do egzaminów LCCI.

Kurs obejmuje 18 godzin lekcyjnych (9 spotkań po 90 minut).

Cena: 259 zł

Termin: piątki 17:00-18:30 (LCCI 3), 18:45-20:15 (LCCI 4)

Rozpoczęcie: 1 kwietnia