Informujemy, że w piątek 26 czerwca organizujemy egzaminy Swedex na poziomach A2, B1 i B2.
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 900 zł dla każdego poziomu.

ZAPISY:

 • Rejestracja kandydatów na egzamin prowadzona jest przez biuro Lingualand do 19 czerwca 2020.
 • Przy zapisie należy:
   • wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj: swedex_formularz zapisu)
   • załączyć kserokopię ważnego paszportu lub dowodu  osobistego
   • dokonać wpłaty za egzamin gotówką, kartą lub dostarczyć potwierdzenie przelewu bankowego

Dane do przelewu: Szkoła Języków Obcych Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków
konto: 03 1240 4533 1111 0010 6628 4036

tytułem: opłata egzaminacyjna Swedex A2/B1/B2; imię i nazwisko kandydata

 UWAGA

 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Czas oczekiwania na wyniki i certyfikaty: 6-7 tygodni od daty egzaminu

PRZYGOTOWANIE

 • Przygotowanie do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w dodatkowym kursie. Program kursów języka szwedzkiego w Lingualand jest dostosowany do wymagań egzaminacyjnych SWEDEX.
 • Dla kandydatów zapisanych na egzamin, w maju i w czerwcu będą organizowane warsztaty egzaminacyjne poświęcone przygotowaniu do każdej części egzaminu. Udział w warsztatach jest nieobowiązkowy i bezpłatny.
 • Terminy warsztatów egzaminacyjnych prześlemy mailowo kandydatom z odpowiednim wyprzedzeniem.