Szanowni Państwo,

Informujemy, że Lingualand jako Licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny SWEDEX przeprowadza w sesji czerwiec 2014 egzaminy międzynarodowe z języka szwedzkiego na poziomach A2 i B1 w skali CEFR.
Termin sesji egzaminacyjnej – część ustna i pisemna: 27 czerwca 2014.
Opłata egzaminacyjna wynosi 750 zł dla obydwu poziomów.
ZAPISY:
• Rejestracja kandydatów na egzamin prowadzona jest przez biuro Lingualand do 20 czerwca 2014.
• Przy zapisie należy:
1. Wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (swedex_formularz zapisu2014)
2. Załączyć kserokopię ważnego paszportu lub dowodu osobistego
3. Dokonać wpłaty za egzamin gotówką, kartą lub dostarczyć potwierdzenie przelewu bankowego
Dane do przelewu:

Szkoła Języków Obcych Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków
konto: 35 1240 4533 1111 0010 2017 6353
tytułem: opłata egzaminacyjna Swedex A2/B1; imię i nazwisko kandydata

UWAGA:
• Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
• Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.
• Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
• Czas oczekiwania na wyniki i certyfikaty: 6-7 tygodni od daty egzaminu

PRZYGOTOWANIE
• Przygotowanie do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w dodatkowym kursie. Program kursów języka szwedzkiego w Lingualand jest dostosowany do wymagań egzaminacyjnych SWEDEX.
• Dla kandydatów zapisanych na egzamin, w maju i w czerwcu będą organizowane warsztaty egzaminacyjne poświęcone przygotowaniu do każdej części egzaminu. Udział w warsztatach jest nieobowiązkowy i bezpłatny.
• Terminy warsztatów egzaminacyjnych prześlemy mailowo kandydatom po zakończeniu rejestracji na egzaminy.

Opis egzaminów znajdą Państwo na naszej stronie:
https://www.lingualand.pl/centrum-egzaminacyjne/swedex/

Przykładowe egzaminy można pobrać ze strony Folksuniversitetet w Göteborgu – instytucji odpowiedzialnej za egzaminy Swedex (zakładka ‘mock exams’):

http://www.folkuniversitetet.se/swedex

Serdecznie zapraszamy do zdawania egzaminów w Lingualand.