W związku z pytaniami dotyczącymi rozpoczęcia semestru, informujemy, że na ten moment planujemy rozpocząć zajęcia zgodnie z planem, w najbliższy czwartek (12 marca) w formie stacjonarnej.

Monitorujemy na bieżąco sytuację i jesteśmy w pełni przygotowani merytorycznie i technologicznie na wypadek odwołania zajęć w formie tradycyjnej. W takim wypadku niezwłocznie poinformujemy wszystkich słuchaczy o dalszych krokach.

***
This is to inform you that the semester is scheduled to start as planned (this coming Thursday 12 March).

We are monitoring the situation closely and are fully prepared to switch to teaching online in the event of traditional classes being cancelled due to the coronavirus threat. Should this be the case, all our students will be informed of further developments without delay.