Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Lingualand sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 z dnia 2016.07.15)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lingualand sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujących w szczególności otrzymywanie od tej firmy telefonicznych połączeń przychodzących lub przekazywanie mi przez tę firmę informacji drogą pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

 

Administratorem danych osobowych jest Lingualand sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków). Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Każdej osobie, która podała swoje dane przysługuje prawo do wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania, usuwania, żądania zaprzestania przetwarzania poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 12 632 77 25 lub na adres poczty elektronicznej: info@lingualad.pl.