Rodzaje kursów języka niemieckiego

Kursy ogólne z języka niemieckiego to wieloletni program nauki od poziomu A1 do C2 w skali CEFR. Program kursów pozwala po ukończeniu trzech pierwszych poziomów – N1, N2, N3- czyli po 3 latach nauki, na przystąpienie do popularnego egzaminu Zertifikat Deutsch na poziomie B1. Natomiast kursy N4 i N5 to propozycja dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na poziomie zaawansowanym i zdobyć umiejętności językowe pozwalające na swobodne funkcjonowanie w środowisku niemieckojęzycznym (studia, praca).

Kursy ogólne języka niemieckiego rozwijają wszystkie umiejętności językowe, lecz największy nacisk podczas każdych zajęć kładziemy na ćwiczenie swobody w mówieniu.

Zajęcia na kursach języka niemieckiego w Krakowie prowadzone są w oparciu o podręczniki wydawnictwa Heuber i Klett. Dodatkowo nasi lektorzy uzupełniają bazę podręcznikową takimi materiałami jak ćwiczenia na komunikację, gry językowe, multimedia, ćwiczenia gramatyczne, czy materiały autentyczne w języku niemieckim zaczerpnięte z prasy i Internetu.

Niemiecki w pracy B1+/B2 przygotowaliśmy z myślą o osobach, które osiągnęły już pewną biegłość w języku ogólnym i chciałyby rozwijać umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w środowisku biznesowym.

Podstawę merytoryczną kursu stanowi podręcznik Im Beruf wydawnictwa Hueber. Treści podręcznika lektor uzupełnia materiałami dodatkowymi, w tym autentycznymi, studiami przypadku i multimediami.

Kursanci nauczą się m.in. jak prowadzić rozmowę, brać udział w spotkaniu biznesowym, udzielić odpowiedzi na reklamację, prosić o radę kolegów czy rozumieć protokół.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych kursów zajęcia koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności efektywnej komunikacji.

Kurs prowadzi lektor, który legitymuje się nie tylko kwalifikacjami pedagogicznymi, ale też bogatym doświadczeniem biznesowym.

Kursy konwersacyjne z języka niemieckiego w Lingualand to świetna możliwość usprawnienia umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim na poziomach od B1 do C1 – poszerzenia słownictwa, rozwinięcia umiejętności wypowiadania się na różnorodne tematy oraz ćwiczenia wymowy. Nowoczesne i niekonwencjonalne techniki aktywizujące oraz tematyka zajęć stymulująca do rozmowy to kluczowe zalety kursów konwersacyjnych z języka niemieckiego w Lingualand.

Kursy konwersacyjne realizujemy w oparciu o program autorski Lingualand.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu po 90 minut i są prowadzone wyłącznie przez native speakerów z Niemiec. Kurs obejmuje 28 godzin lekcyjnych w semestrze.

Poziomy języka niemieckiego w skali CEFR

A1 – N1 16
A2 – N2 30
B1 – N3 50
B2 – N4 68
C1 – N5 84
C2 – N6 100

OPIS POZIOMÓW I UMIEJĘTNOŚCI

KURS OGÓLNY

pln849semestr
  • 56 lekcji (45 min.)
  • Zajęcia w tygodniu: 2 x 90 min. lub 1 x 180 min.
  • Dwie raty: 449+430=879 pln
  • Trzy raty: 349+339+211=899 pln

KURS KONWERSACYJNY

pln429semestr
  • 28 lekcji (45 min.)
  • Zajęcia w tygodniu: 1 x 90 min.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

pln 95 / 110 60 minut
  • 95 pln – lektor polski
  • 110 pln – native speaker
  • Pakiet początkowy: 15 godzin