Centrum egzaminacyjne

02_swedexLingualand jako jedyna instytucja w Polsce południowej posiada status Centrum Egzaminacyjnego SWEDEX i oferuje egzaminy międzynarodowe z języka szwedzkiego.

Licencję egzaminacyjną otrzymaliśmy dzięki ponaddziesięcioletniemu doświadczeniu w nauczaniu języka szwedzkiego na wielu poziomach zaawansowania – od A1 do C1. Nasi lektorzy ukończyli kilkumiesięczne szkolenie dla egzaminatorów Swedex.

Oferujemy egzaminy na poziomach A2, B1 i B2 w skali CEFR. Sesja egzaminacyjna odbywa się raz w roku, w czerwcu. Zapisy prowadzone są na przełomie kwietnia i maja. Dla większych grup zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne organizujemy sesję ‘na życzenie’ w innym, uzgodnionym wcześniej terminie.

Informacje o sesji czerwcowej 2021:

W 2021 roku sesja egzaminacyjna odbędzie się w piątek 25 czerwca (poziomy A2, B1 i B2).

Opłata egzaminacyjna wynosi 1050 zł dla każdego poziomu.

ZAPISY:

 • Rejestracja kandydatów na egzamin prowadzona jest przez biuro Lingualand do 10 czerwca 2021.
 • Żeby dokonać zapisu, nalezy:
   • wypełnić, podpisać i przesłać formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj: swedex_formularz zapisu)
   • przesłać mailem skan ważnego paszportu lub dowodu osobistego do Szwecji (adres mailowy do przesłania skanu podawany jest przez nasze biuro przy zapisie)
   • dokonać wpłaty za egzamin i dostarczyć potwierdzenie przelewu bankowego
   • wpłaty można także dokonać gotówką lub kartą w naszym biurze

Dane do przelewu: Szkoła Języków Obcych Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków
konto: 03 1240 4533 1111 0010 6628 4036

tytułem: opłata egzaminacyjna Swedex A2/B1/B2 (należy wpisać właściwy poziom); imię i nazwisko kandydata

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać  do naszego biura na adres info@lingualand.pl.

 UWAGA

 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Czas oczekiwania na wyniki i certyfikaty: 6-7 tygodni od daty egzaminu

Do egzaminu mogą przystąpić zarówno osoby, które uczęszczały na kursy szwedzkiego w Lingualand, jak i te, które w kursach nie uczestniczyły. Kandydatom zapisanym na egzamin zapewniamy kompleksowe przygotowanie do każdej części w formie warsztatów egzaminacyjnych. W warsztatach można wziąć udział bez dodatkowej opłaty.

Egzaminy Swedex

Swedex testuje wszystkie sprawności językowe. Egzamin na każdym poziomie zaawansowania składa się z następujących części:

• Rozumienie tekstu pisanego
• Słownictwo i gramatyka
• Rozumienie ze słuchu
• Redakcja tekstu pisanego
• Konwersacja (egzamin ustny)

Egzamin pisemny (wszystkie części oprócz konwersacji) jest przeprowadzany grupowo.

Egzamin ustny jest przeprowadzany indywidualnie (poziom A2) i parami według określonego grafiku (poziom B1 i B2).

Więcej szczegółów na temat poszczególnych części egzaminu można znaleźć w przykładowych egzaminach dla poziomów A2, B1 i B2 zamieszczonych na stronie Swedex: www.swedex.info

Ważność i przydatność egzaminu

Swedex to jedyny egzamin certyfikatowy z języka szwedzkiego jako obcego. Obecnie organizowany jest w Niemczech, Polsce, Austrii, Estonii, Islandii,  Bułgarii, Holandii, Szwajcarii, Grecji, Wielkiej Brytanii,  Francji, Hiszpanii, Czechach, Rosji, Tajlandii i Argentynie.

Egzamin został przygotowany w ramach projektu Sokrates Lingua 2 we współpracy ze specjalistami w zakresie testowania znajomości języka angielskiego i niemieckiego jako języka obcego. Ze strony szwedzkiej uczestniczyli w nim przedstawiciele Uniwersytetu Ludowego (Folkuniversitetet) i Instytutu Szwedzkiego (Svenska  institutet).

Podobnie jak inne egzaminy europejskie, Swedex opiera się na skali poziomów opracowanych przez Radę  Europy (Common European Framework of Reference) i jest uznawany w całej Europie.