Lingualand centrum egzaminacyjnym LCCI w Krakowie

02_lcciLingualand posiada status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI International Qualifications.

Certyfikaty LCCI IQ uznawane są na całym świecie i traktowane jak  „paszporty do zatrudnienia” w wielu firmach zachodnich, a także umożliwiają rozpoczęcie studiów w większości krajów europejskich.

Lingualand organizuje sesję egzaminacyjną EFB Level 3 i EFB Level 4 raz w roku w czerwcu w naszym centrum egzaminacyjnym LCCI w Krakowie. Do egzaminu mogą przystąpić zarówno słuchacze szkoły, którzy ukończyli kurs Business English lub trening egzaminacyjny, jak i osoby spoza szkoły. Najbliższa sesja odbędzie się w czerwcu br. Dokładne informacje o terminie, cenie i zapisach znajdują się pod tym linkiem: https://www.lingualand.pl/aktualnosci/zapisy-na-egzaminy-lcci-w-sesji-czerwcowej/

Egzaminy LCCI IQ English for Business

Egzaminy English for Business sprawdzają biegłość, z jaką zdający posługują się angielskim w dziedzinie biznesu.

Od kandydatów wymaga się przede wszystkim umiejętności dokładnego zrozumienia przekazywanych treści, precyzji wypowiedzi pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej do sytuacji.

Egzaminy EfB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu.

Każdy z poziomów składa się z obowiązkowej części pisemnej oraz dwóch opcjonalnych części – Listening i Speaking.

Egzamin LCCI English for Business Level 3

Egzamin skierowany do osób, których poziom znajomości Business English pozwala im na bezproblemową komunikację w większości sytuacji. Zdający egzamin na tym poziomie powinni  opanować język ogólny na poziomie B2 w skali CEFR.

Pozytywny wynik egzaminu na tym poziomie oznacza, że zdający potrafi:

  • stosować techniki przetwarzania, interpretacji i przedstawiania informacji w typowych kontekstach biznesowych
  • dostosować format dokumentacji biznesowej do sytuacji
  • przyjąć konieczną w danym scenariuszu biznesowym rolę w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy
  • wypowiadać się na temat wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjnych technik biznesowych na kształt i formę współczesnej komunikacji

Egzamin LCCI English for Business Level 4

Egzamin skierowany do kandydatów, którzy biegle posługują się angielskim w biznesie oraz wykazują znajomość gramatyki i słownictwa ogólnego na poziomie C1 w skali CEFR. Egzamin stanowi potwierdzenie najwyższych kwalifikacji językowych w dziedzinie biznesu.

Pozytywny wynik egzaminu na tym poziomie oznacza, że zdający:

  • doskonale orientuje się we wszystkich formach, aspektach i stylach korespondencji biznesowej
  • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w zespołach anglojęzycznych i jest autorytetem jeśli chodzi o posługiwanie się angielskim we wszystkich kontekstach biznesowych

Lingualand – centrum egzaminacyjne LCCI w Krakowie zaprasza.