Project Description

Presentations

Smart Presentations to szkolenie dla każdego, kto chciałby posiąść, rozwinąć albo udoskonalić umiejętność prowadzenia prezentacji w języku obcym. Szkolenie uwzględnia nie tylko rozwój kompetencji językowych, ale też tworzenie profesjonalnych prezentacji w programie PowerPoint, radzenie sobie ze stresem, świadome użycie mowy ciała, swobodne operowanie głosem oraz umiejętność nawiązania interakcji ze słuchaczami.

Poziomy: B2-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin: 20