Project Description

Negotiations

Smart Negotiations stworzyliśmy z myślą o tych, którzy prowadzą lub będą prowadzić negocjacje biznesowe w języku obcym. Szkolenie opiera się w przeważającej mierze na studiach przypadków oraz ćwiczeniach symulacyjnych, dostarczając jednocześnie niezbędnych narzędzi językowych. Zajęcia uwzględniają też aspekty psychologiczne sytuacji negocjacyjnej oraz elementy etykiety biznesowej oraz międzykulturowe aspekty prowadzenia negocjacji.

Poziomy: B2-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin: 20