Project Description

Legal English

Smart Legal English to szkolenie przeznaczone dla tych, którzy nie są prawnikami, ale z elementami języka prawniczego spotykają się w życiu zawodowym. Szkolenie prowadzone jest na wszystkich poziomach zaawansowania. Nasi trenerzy mają doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne, zarówno w zakresie metodyki nauczania, jak i języka prawniczego, oraz wiele lat doświadczenia.

Poziomy: B2-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin: 30