Project Description

General Language Training

Oferujemy kursy ogólne z dowolnego języka, na każdym poziomie zaawansowania. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi trenerami, którzy mają przygotowanie filologiczne i metodyczne, a więc doskonale władają językiem i wiedzą, jak uczyć skutecznie. Na wstępie precyzyjnie określamy stopień zaawansowania słuchaczy i prowadzimy analizę potrzeb, na podstawie których opracowujemy cele i strategię działania.

Poziomy: A1-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin dla jednego poziomu zaawansowania: 120