Project Description

Call Center

Smart Call Center polecamy pracownikom międzynarodowych centrów obsługi telefonicznej. Szkolenie pozwoli im posiąść umiejętność efektywnej komunikacji za pośrednictwem telefonu. Uczestnicy zapoznają się ze stosownymi zwrotami i strategiami konwersacyjnymi, strategiami grzecznościowymi oraz nauczą się radzić sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia mogą zostać wzbogacone o słownictwo i terminologię typowe dla danej branży.

Poziomy: B2-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin: 20