Project Description

Business Meetings

Smart Business Meetings obejmuje wszystkie typy spotkań, zdefiniowane pod względem celu. Zajęcia mają charakter wybitnie warsztatowy; opierają się przede wszystkim na analizie studiów przypadków i ćwiczeniach symulacyjnych. Skupiają się nie tylko na rozwoju kompetencji stricte językowych, ale też umiejętności miękkich. Szkolenie uwzględnia też międzykulturowe aspekty spotkań i elementy etykiety biznesowej.

Poziomy: B2-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin: 20