Project Description

Business Correspondence

Smart Business Correspondence prowadzi uczestników przez wszystkie stosowane współcześnie odmiany korespondencji biznesowej lub skupia się tylko na wybranych formach. Zajęcia opierają się na analizie tekstów modelowych oraz pracy nad tekstami autentycznymi przy jednoczesnym rozwoju odpowiedniego słownictwa i struktur. Rezultatem szkolenia są wzory korespondencji, których uczestnicy mogą używać w codziennej pracy.
Poziomy: B2-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin: 20