Project Description

Business Across Cultures

Smart Business Across Cultures stworzyliśmy z myślą o osobach, które pracują w międzynarodowych korporacjach lub współpracują z kontrahentami zagranicznymi. Celem szkolenia jest nie tyle odkrywanie różnic pomiędzy kulturami narodowymi i biznesowymi, co znalezienie pomostów, które je łączą. Treści szkoleniowe są dopasowane do wymogów środowiska biznesowego, w którym poruszają się uczestnicy.

Poziomy: B1-C2
Sugerowany minimalny wymiar godzin: 20