SMART for Business - logo

SYSTEM
SZKOLENIOWY

Opiera się na 5 prostych i przejrzystych założeniach, którym zawdzięcza swoją nazwę.

To kompleksowe podejście, które gwarantuje, że nasi Klienci otrzymują dokładnie to, czego potrzebują, w czasie, jaki mogą przeznaczyć na osiągnięcie celu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O SMART >

SZKOLENIA SMART

BUSINESS CORRESPONDENCE

Smart Business Correspondence prowadzi uczestników przez wszystkie stosowane współcześnie odmiany korespondencji biznesowej lub skupia się tylko na wybranych formach. Zajęcia opierają się na analizie tekstów modelowych oraz pracy nad tekstami autentycznymi przy jednoczesnym rozwoju odpowiedniego słownictwa i struktur.

-

CUSTOMER CARE

Smart Customer Care polecamy wszystkim, którzy zajmują się obsługą klienta zagranicznego. Szkolenie skupia się nie tylko na rozwoju umiejętności stricte językowych, ale też tak zwanych umiejętności miękkich. Dzięki ćwiczeniom symulacyjnym uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób uczą się radzić sobie z typowymi i mniej typowymi sytuacjami w kontaktach z klientem zagranicznym.

-

PRESENTATIONS

Smart Presentations to szkolenie dla każdego, kto chciałby posiąść, rozwinąć albo udoskonalić umiejętność prowadzenia prezentacji w języku obcym. Szkolenie uwzględnia nie tylko rozwój kompetencji językowych, ale też tworzenie profesjonalnych prezentacji w programie PowerPoint, radzenie sobie ze stresem, świadome użycie mowy ciała, swobodne operowanie głosem oraz umiejętność nawiązania interakcji ze słuchaczami.

-

NEGOTIATIONS

Smart Negotiations stworzyliśmy z myślą o tych, którzy prowadzą lub będą prowadzić negocjacje biznesowe w języku obcym. Szkolenie opiera się w przeważającej mierze na studiach przypadków oraz ćwiczeniach symulacyjnych, dostarczając jednocześnie niezbędnych narzędzi językowych. Zajęcia uwzględniają też aspekty psychologiczne sytuacji negocjacyjnej oraz elementy etykiety biznesowej.

-

BUSINESS MEETINGS

Smart Business Meetings obejmuje wszystkie typy spotkań, zdefiniowane pod względem celu. Zajęcia mają charakter wybitnie warsztatowy; opierają się przede wszystkim na analizie studiów przypadków i ćwiczeniach symulacyjnych. Skupiają się nie tylko na rozwoju kompetencji stricte językowych, ale też umiejętności miękkich.

-

REPORTS

Smart Reports to propozycja dla tych, którzy chcieliby posiąść lub udoskonalić umiejętność pisania raportów w języku obcym. Uczestnicy zapoznają się najpierw ze strukturą raportu i poznają adekwatne słownictwo i struktury językowe, następnie ćwiczą pisanie poszczególnych części tekstu, a w końcu tworzą kompletne raporty. Szkolenie obejmuje umiejętność analizowania statystyk i diagramów.

-

CALL CENTER

Smart Call Center polecamy pracownikom międzynarodowych centrów obsługi telefonicznej. Szkolenie pozwoli im posiąść umiejętność efektywnej komunikacji za pośrednictwem telefonu. Uczestnicy zapoznają się ze stosownymi zwrotami i strategiami konwersacyjnymi, strategiami grzecznościowymi oraz nauczą się radzić sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia mogą zostać wzbogacone o słownictwo i terminologię typowe dla danej branży.

-

LEGAL ENGLISH

Smart Legal English to szkolenie przeznaczone dla tych, którzy nie są prawnikami, ale z elementami języka prawniczego spotykają się w życiu zawodowym. Szkolenie prowadzone jest na wszystkich poziomach zaawansowania. Nasi trenerzy mają doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne, zarówno w zakresie metodyki nauczania, jak i języka prawniczego, oraz wiele lat doświadczenia.

-

ENGLISH FOR LEGAL EXPERTS

Smart English for Legal Experts to szkolenie stworzone przez ekspertów dla ekspertów: doświadczeni trenerzy z przygotowaniem merytorycznym zarówno w zakresie prawa, jak i metodyki nauczania języka angielskiego spotykają się na zajęciach z prawnikami i przedstawicielami zawodów pokrewnych.

-

ACCOUNTING

Szkolenie Smart Accounting powstało przede wszystkim z myślą o pracownikach międzynarodowych centrów rachunkowości. Moduł poświęcony jest rozwijaniu umiejętności rozumienia i praktycznego zastosowania specjalistycznego słownictwa oraz terminologii. Uczestnicy szkolenia przyswoją sobie wiedzę językową z zakresu księgowości, na przykład czytanie cyfr, liczb, działań oraz równań, jak i reguły obowiązujące w księgowości międzynarodowej.

-

ENGLISH VARIETIES

Smart English Varieties to szkolenie dla tych, których praca wymaga oswojenia się z konkretną odmianą języka angielskiego lub sprawnego poruszania się pomiędzy akcentami i dialektami. Kurs może skupiać się wyłącznie na sprawnej komunikacji z użytkownikami danej odmiany lub na dostosowaniu wymowy, słownictwa i gramatyki uczestników do wymogów konkretnego środowiska biznesowego.

-

BUSINESS ACROSS CULTURES

Smart Business Across Cultures stworzyliśmy z myślą o osobach, które pracują w międzynarodowych korporacjach lub współpracują z kontrahentami zagranicznymi. Celem szkolenia jest nie tyle odkrywanie różnic pomiędzy kulturami narodowymi i biznesowymi, co znalezienie pomostów, które je łączą. Treści szkoleniowe są dopasowane do wymogów środowiska biznesowego, w którym poruszają się uczestnicy.

-

POLISH FOR FOREIGNERS

Smart Polish for Foreigners przeznaczony jest dla obcokrajowców pracujących w Polsce. Szkolenie obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania, w zależności od potrzeb i umiejętności uczestników, i uwzględnia nie tylko naukę języka polskiego, ale również poznawanie kultury narodowej i biznesowej. Program kursu jest modyfikowany w zależności od pochodzenia uczestników i ich przygotowanie językowego.

-

GENERAL LANGUAGE TRAINING

Oferujemy kursy ogólne z dowolnego języka, na każdym poziomie zaawansowania. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi trenerami, którzy mają przygotowanie filologiczne i metodyczne, a więc doskonale władają językiem i wiedzą, jak uczyć skutecznie. Na wstępie precyzyjnie określamy stopień zaawansowania słuchaczy i prowadzimy analizę potrzeb, na podstawie których opracowujemy cele i strategię działania.

-

Zestaw gotowych kursów modułowych dokładnie
w 50 słowach, zgodnie z naszą filozofią:
TYLKO RZECZY NAJWAŻNIEJSZE!

Poznaj szczegółowo ETAPY ORGANIZACJI
szkoleń i metody pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O SZKOLENIACH >

KLIENCI

WIĘCEJ