KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO – OGÓLNY

Wieloletni program to jedna z najbardziej kompleksowych propozycji nauki języka włoskiego w Krakowie. Nauka od poziomu W1 (A1) do W6 (C2) pozwala na zdobycie umiejętności posługiwania się językiem włoskim na poziomie biegłości językowej. Po zakończeniu poszczególnych etapów nauki, nasi słuchacze mogą przystępować do egzaminów CELI z języka włoskiego i zdobyć certyfikat językowy uznawany w całej Europie.

Pierwsze dwa semestry, to nauka na poziomie W1 (A1) – kursy te prowadzą lektorzy polscy języka włoskiego. Od drugiego roku nauki, czyli od poziomu W2, słuchacze Lingualand spotykają się raz w tygodniu z lektorem polskim języka włoskiego i raz z rodowitym Włochem. Kontakt z native speakerem włoskiego pozwala nie tylko na poznanie pięknej melodii włoskiego, ale też poznania zwyczajów i kultury mieszkańców półwyspu apenińskiego.

Realizując nasz program nauczania z języka włoskiego stosujemy podręczniki wydawnictwa Edilingua, którym towarzyszą materiały audio i video. Dodatkowo lektorzy wzbogacają program kursu o liczne materiały dodatkowe służące przede wszystkim ćwiczeniu skutecznej komunikacji ustnej.

Poziomy języka włoskiego w skali CEFR

A1 – W1 I sem. 16
A2 – W1 II sem. 32
B1 – W2 54
B2 – W3 68
C1.1 – W4 76
C1.2 – W5 84
C2.1 – W6 92
C2.2 – W7 100

OPIS POZIOMÓW I UMIEJĘTNOŚCI

KURS OGÓLNY

pln789semestr
  • 56 lekcji (45 min.)
  • Zajęcia w tygodniu: 2 x 90 min. lub 1 x 180 min.
  • Dwie raty: 419+399=818 pln
  • Trzy raty: 329+309+201=839 pln

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

pln 90 / 110 60 minut
  • 90 pln – lektor polski
  • 110 pln – native speaker
  • Pakiet początkowy: 15 godzin